O przedszkolu

 • Prace przy rabatce
  Prace przy rabatce
 • Zabawa w ogrodzie
  Zabawa w ogrodzie

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Jest to przedszkole 3-oddziałowe - przystosowane do opieki nad 75 dziećmi.

W przedszkolu znajdują się 3 sale zabaw, 2 łazienki i sala rekreacji.

Sale zabaw są wyposażone w odpowiednie do wieku dzieci zabawki , gry i sprzęty edukacyjne a sala rekreacji wyposażona jest w sprzęt sportowy i służy również jako sala gimnastyczna.

Przedszkole posiada własny ogród z roślinami ozdobnymi , piaskownicą, boiskiem oraz sprzętem do zabaw ruchowych - bieżnie, mostki, huśtawki itp.

 • Regulamin i procedury

  Sposób prezentacji procedur

  1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

  2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

  3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

  4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

  I. Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go.

  II. Procedura postępowania nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka

  III. Procedura postępowania w przypadku zasłabnięcia wychowanka Miejskiego Przedszkola nr 22

  w Katowicach

       IV. Procedura postępowania w przypadku konieczności udzielania pierwszej pomocy          wychowankowi Miejskiego Przedszkola nr 22  w Katowicach

       V.Procedura zapobiegania i zwalczania wszawicy.

        VI.Procedury postępowania w sytuacji  odbierania dziecka przez rodzica znajdującego się pod                          wpływem alko holu lub innych środków odurzających.